ADVIES

Voor diverse gemeenten bieden we technische en beleidsmatige ondersteuning voor groenprojecten. Enkele voorbeelden zijn directievoering, toezicht, engineering, beheer en beleid.


KLIMAATADAPTATIE

Het klimaat verandert en vooral in stedelijke gebieden neemt de druk toe om maatregelen te treffen. Om de stad klimaatbestendig te houden zijn maatregelen nodig. SecGroen heeft zich ontwikkeld als partner om mee te denken over het toepassen van klimaatadaptieve oplossingen